Terra Nostra

Beëindiging Terra Nostra België

Aankondiging van wijzigingen bij Terra Nostra België. 

Beste relatie,

 

Met dit bericht willen wij u informeren over een belangrijke wijziging in de bedrijfsvoering van Terra Nostra België.

 

Na een zorgvuldige overweging en in goed onderling overleg hebben wij, samen met Bruno Lambrechts, zaakvoerder van Terra Nostra België, besloten onze activiteiten in België te beëindigen. Uit een gezamenlijke evaluatie van onze doelen, hebben wij moeten constateren dat Terra Nostra België, drie jaar na opstart, niet heeft gebracht wat wij hadden gehoopt.

 

Bruno Lambrechts zal zich weer gaan toeleggen op zijn bedrijf Boomverzorging Bruno. Daarmee zal Terra Nostra Nederland haar activiteiten in België beëindigen. Lopende opdrachten worden door Terra Nostra België afgehandeld, alsook uitstaande offertes die worden gegund. Echter, nieuwe offertes en opdrachten worden niet meer worden aangenomen vanuit Terra Nostra België, maar indien gewenst vanuit Terra Nostra Nederland.

 

Terra Nostra blijft innovatieve oplossingen, zoals het verzamelen van boomdata met behulp van LiDAR en AI, in samenwerking met technologiebedrijf greehill, vanuit Nederland aanbieden voor de Belgische markt.

 

Wij willen vanaf deze plaats onze oprechte dank uitspreken voor uw vertrouwen in Terra Nostra de afgelopen jaren. En Bruno bedanken voor zijn grote inzet en bijdrage aan Terra Nostra België. Wij wensen hem veel succes bij zijn toekomstige activiteiten binnen Boomverzorging Bruno.

 

Wij begrijpen dat dit bericht vragen bij u kan oproepen. Wij zijn beschikbaar voor het beantwoorden van eventuele vragen. U kunt ons bereiken via j.w.degroot@terranostra.nu of telefonisch via +31 (0)6 55714949 (Jan Willem de Groot).

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Willem de Groot, Directeur Terra Nostra

 

-----

Par ce message, nous souhaitons vous informer d'un changement important dans les activités commerciales de Terra Nostra Belgique.

Après mûre réflexion et concertation, nous avons décidé, en collaboration avec Bruno Lambrechts, directeur de Terra Nostra Belgique, de mettre fin à nos activités en Belgique. D'une évaluation commune de nos objectifs, nous avons concluque Terra Nostra Belgique, trois ans après son lancement, n'a pas réalisé ce que nous avions espéré.

Bruno Lambrechts se concentrera à nouveau sur son entreprise Tree Care Bruno. Terra Nostra Nederland mettra ainsi fin à ses activités en Belgique. Les commandes en cours sont traitées par Terra Nostra Belgique, ainsi que les offres exceptionnelles qui sont attribuées. Toutefois, les nouvelles offres et commandes ne seront plus acceptées de Terra Nostra Belgique, mais, si vous le souhaitez, de Terra Nostra Pays-Bas.

Terra Nostra continue de proposer des solutions innovantes, telles que la collecte de données sur les arbres à l'aide du LiDAR et de l'IA, en collaboration avec la société technologique greehill, des Pays-Bas, pour le marché belge.

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements pour la confiance que vous avez accordée à Terra Nostra au cours de ces dernières années. Et merci à Bruno pour ses efforts et sa contribution à Terra Nostra Belgique. Nous lui souhaitons plein succès dans ses futures activités au sein de Tree Care Bruno.

Nous comprenons que ce message puisse vous poser des questions. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez nous joindre à j.w.degroot@terranostra.nu ou par téléphone au +31 (0)6 55714949 (Jan Willem de Groot) 

Cordialement,

 

Jan Willem de Groot, directeur de Terra Nostra

Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang