GIS/GEO

Wij zetten GIS/GEO-informatie voornamelijk in ter ondersteuning bij de uitvoering van onze werkzaamheden en om onze rapportages nader te onderbouwen en toe te lichten.

Ook kunnen wij GIS-systemen inzetten om data met elkaar in verband te brengen en te analyseren. Daarbij kan gedacht worden aan een data-analyse van uw bomenbestand, waarmee onder andere de diversiteit van uw bomenbestand of de impact van ziekten en plagen in kaart gebracht kan worden. Ook kunnen we onderzoeken of er bepaalde statistisch relevante verbanden bestaan tussen bijvoorbeeld essentaksterfte en specifieke cultivars.

We zijn in staat om een adequate informatie-uitwisseling met verschillende beheersystemen te verzorgen en kunnen de benodigde vertaalslag maken om verschillende beheersystemen met elkaar te laten communiceren.

De inzet van digitale middelen zien wij als een kans om zoveel mogelijk digitaal/papierloos te werken.

Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang