Missie

Met bomen dragen wij bij aan het oplossen van problemen die ontstaan door verstedelijking en klimaatverandering.

Visie

Onze dienstverlening is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, praktisch inzicht en natuurlijke principes. Wij bouwen aan een gezonde stad!

Bedrijfsprofiel

Wij stellen opdrachtgevers in staat om hun bomenbestand op dusdanige wijze te beheren dat de bomen hun waardevolle maatschappelijke functie optimaal kunnen vervullen. Dat doen wij door actuele wetenschappelijke inzichten te verbinden met onze praktijkervaring, om zo tot praktisch uitvoerbare en op maat gemaakte oplossingen te komen.

Door ons internationale netwerk van productontwikkelaars, leveranciers en partners op zowel wetenschappelijk als uitvoerend niveau kunnen wij tijdig inspelen op veranderingen en behoeften in de markt. Voorbeelden zijn de doorontwikkeling van onderzoeksapparatuur, groeiplaatsinrichtingen en groeimediums. Concreet betekent dit een verbeterde leesbaarheid van resultaten, waar mogelijk gestandaardiseerde werkwijzen en een vlottere verwerking met eventuele andere duurzame producten.

Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang