Boomtechnisch toezichthouder

Op papier kan alles goed geregeld zijn, maar dat is nog geen garantie dat het in de praktijk ook goed uitgevoerd wordt. Wij kunnen tijdens de uitvoering van projecten waar bomen bij betrokken zijn als boomtechnisch toezichthouder optreden om te zorgen dat alle voorwaarden, verplichtingen en afspraken ten aanzien van bomen worden nagekomen.

Onze mensen die worden ingezet als boomtechnisch toezichthouder beschikken over praktijkervaring en weten goed hoe het er in de uitvoering aan toe gaat. Zij hebben een sterke hands-on en oplossingsgerichte mentaliteit, waarmee zij de belangen van de bomen en van u als opdrachtgever op een adequate wijze kunnen behartigen.

Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang