In opdracht van het Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Bomenstichting, voert Terra Nostra onderzoek & advies uit voor het project 'Verbetering bescherming monumentale bomen'.

Terra Nostra onderzoek zowel de kansen, bedreigingen en de knelpunten van 15 voorgeselecteerde monumentale bomen. Ook zal Terra Nostra advies geven over een handelingsperspectief om bestaande knelpunten van monumentale bomen (in het algemeen) op te lossen. Hoe kunnen bomen aangemerkt worden als cultureel erfgoed en welke beschermingsstatus hoort daarbij?

Er zijn twee beleidssporen om oude bomen te waarderen:

  • erfgoed: cultuurhistorisch en beeldbepalend. Bomen zijn dragers van verhalen over de lokale of regionale historie.
  • ecologisch: naarmate bomen ouder worden, stijgt hun ecologische waarde en betekenis. Een boom van honderd jaar heeft een hoge waarde voor zogeheten ecosysteemdiensten, waaronder de betekenis voor biodiversiteit. In dit onderzoek wordt gevraagd de oude, voorgeselecteerde, bomen te onderzoeken vanuit de juridische, beleidsmatige kant en vanuit het perspectief van erfgoed en ecologie.

Met de uitkomst van het onderzoek wil RCE en de Bomenstichting ook de bewustwording vergroten over de waarde en betekenis van oude bomen. Ook wil zij gemeenten helpen een beter bomenbeleid te ontwikkelen, waarin de instandhouding van oude bomen is geborgd. 

De selectie van 15 bomen bevatten een variatie aan soorten waaronder eiken, lindes en beuken. Ze vertegenwoordigen een variatie aan groeiplaatsen en bodemgesteldheden. Terra Nostra heeft een onderzoeksteam samengesteld voor het onderzoek & advies van de 15 monumentale bomen. De uitkomsten van het onderzoek worden eind dit jaar naar buiten gebracht.

Projectpagina RCE

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang