In opdracht van VHG Platform Boomspecialisten en de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB) is een protocol gemaakt voor een uniforme opname van essentaksterfte (ETS) in stedelijke en landelijke omgevingen. In de praktijk bestaat bij de groenbeheerders, maar ook aannemers en adviseurs grote behoefte aan uniforme richtlijnen voor het beoordelen van ETS als basis voor huidige en toekomstige beheer- en beleidsplannen voor de es. Dit protocol kan worden gecombineerd met de reguliere visuele inspectie mits die in de voor het beoordelen van ETS juiste periode (juni t/m augustus) plaatsvindt en de waarnemer goed is geïnstrueerd in het gebruik van het ETS protocol.

In dit document zijn ten behoeve van de gebruikers door Wageningen University & Research (WUR), Terra Nostra, BTL Bomendienst en Kopinga Boomadvies de beschikbare wetenschappelijke informatie én praktijkkennis gekoppeld met als resultaat een protocol voor uniforme beoordeling van ETS. Hiermee wordt het nu mogelijk om alle verzamelde data met betrekking tot het beoordelen van ETS te vergelijken en te analyseren. Hiermee krijgen we een completer en betrouwbaarder beeld van de ernst en de ontwikkeling van ETS in heel Nederland.

Lees verder

Reacties niet mogelijk
Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang