Met soortendiversiteit als uitgangspunt voor ons bomenbestand ontstaat een breed palet aan keuzes en afwegingen. De website Beterebomen.nl geeft handvatten om het gewenste beeld te bereiken met een diversiteit aan boomsoorten. In veel gevallen is het wensbeeld een uniforme laan of boomgroep, waarbij gezocht wordt naar soorten met een gelijke grootte, habitus en bladtextuur. Het vinden van de optimale soorten vormt dan een extra inspanning, maar geeft ook aanleiding om de diversiteit gericht te benutten voor verrassende effecten of optimalisatie van de inpassing van een boomstructuur in haar omgeving. Wij gaan verder in op het kiezen van een beeld aan de hand van ontwerpwaarden en de kansen die dit biedt.

Lees verder:

Reacties niet mogelijk
Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang