Team

Het team van medewerkers bestaat naast de directie en accountmanagers uit enthousiaste adviseurs die vanuit een praktische achtergrond, hoger- of universitair onderwijs hun stek bij Terra Nostra hebben gevonden. Na een verkennende periode hebben zij zich kunnen toespitsen op de meest bijpassende werkzaamheden rondom het raamwerk van de aangeboden diensten.