Missie

Terra Nostra heeft zich ten doel gesteld om boomgerelateerde diensten en producten aan te bieden die dienen om de leefbaarheid binnen en buiten de stedelijke omgeving voor nu en later op een hoger niveau te brengen.

Het principe hierbij is dat zoveel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van natuurlijke processen, vanwege het hoge rendement en beperkte behoefte tot sturing. De in de adviezen opgenomen producten kenmerken zich daarom door een hoge mate van duurzaamheid en zijn opnieuw bruikbaar, waardoor het milieu zoveel mogelijk wordt ontzien.