Certificaten

Het streven van Terra Nostra is om hun medewerkers zo goed en breed mogelijk te scholen. Achterliggend doel hierbij is enerzijds om de kwaliteit van de te leveren diensten te waarborgen, anderzijds om personeel in hun persoonlijke groei te stimuleren. Dit houdt in dat naast het standaard B-VCA diploma en certificaat Boomveiligheidsinspecteur, medewerkers het European Treeworker (ETW) en European Tree Technican certificaat (ETT) hebben behaald. Voor zover van toepassing is dit aangevuld met een lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

Naast deze reguliere certificaten en diploma’s vindt verdieping plaats door middel van het bezoeken van seminars en workshops in binnen- en buitenland. Door het netwerk dat hierbij is gevormd wordt met grote regelmaat informatie uitgewisseld.