De nieuwste aanwinst van Terra Nostra: de grondradar

Binnenkort kan Terra Nostra de grondradar inzetten om de beworteling van bomen te bestuderen. Het grote voordeel aan deze methode is dat het een non-destructieve methode is waarbij de bodem niet wordt vestoord, en er dus geen schade optreedt aan het wortelgestel, kabels of leidingen. De grondradar is uitvoerig getest door Terra Nostra.

In samenwerking met Sharon Hosegood Associates uit Engeland is de grondradar op twee locaties in Nederland getest. Hierbij is gekeken of de resultaten van de grondradar overeenkomen met de aanwezigheid van boomwortels in proefsleuven. Uit beide testen bleek dat de grondradar de diepte van beworteling nauwkeurig weergeeft. De resultaten van één van de testen is gepresenteerd op het internationale congres ‘Trees, People and the Built Environment III’. De grondradar is inzetbaar bij bewortelingsonderzoek (o.a. opdruk verharding), Bomen Effect Analyses, verplantbaarheidsonderzoek, schadetaxatie en monitoren van wortelgroei. Resultaten zijn gevisualiseerd in zowel 2D als 3D. Eind april 2017 zal meer bekend worden gemaakt over de operationele inzet van de grondradar. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Henry Kuppen.