Uitvoeringsbegeleiding

Uitvoeringsbegeleiding betreft de directievoering of begeleiding bij het voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van bestekken die voornamelijk betrekking hebben op bomen.

De dienst toezicht bij herinrichting heeft veelal betrekking op de bescherming van bomen gedurende stadsrenovatie, wegreconstructies en stadsuitbreidingen.

tegel_5