Toezicht herinrichting

Het voortbestaan van bomen is vaak in het geding bij werkzaamheden in het kader van herontwikkeling. Ondanks dat er in bestekken steeds meer voorwaarden worden gesteld ter bescherming van te handhaven bomen (ter voorkoming van schade) gaan in de praktijk vaak zaken mis.

Terra Nostra is in staat om uw verantwoordelijkheid ten aanzien van het bomenbestand succesvol te begeleiden en met de opdrachtgever en aannemer terug te koppelen. Hierbij controleren en begeleiden we het naleven van o.a. het bomenbouwplan en monitoren we de staat waarin bomen tijdens en na de werkzaamheden verkeren.

tegel_5