Begeleiding en directievoering

Onder het begeleiden van boomtechnische werken wordt verstaan het controleren en sturen van werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud aan bomen of de inrichting van groeiplaatsen. Terra Nostra is hierbij de schakel tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partij. Het doel hierbij is om de belangen van de opdrachtgever te behartigen, daarnaast zorg te dragen voor een soepele uitvoering waarbij het beoogde kwaliteitsniveau wordt bereikt.

Het verkeerd toepassen van snoei leidt doorgaans tot vervroegde uitval van bomen, als gevolg van een gestagneerde groei en/of het ontstaan van houtrot. De niet onbelangrijke randzaken zijn een veilige werkomgeving tijdens de uitvoering en de wijze waarop werklocaties worden achtergelaten. Met betrekking tot groeiplaatsinrichting blijkt dat met regelmaat materialen verkeerd worden verwerkt en/of dat er materialen worden toegepast die niet voldoen aan de beschrijving in het bestek. Een tijdig vakmatige controle voorkomt ongunstige condities die van invloed zijn op de te planten bomen. Vroegtijdige uitval en het niet bereiken van het eindbeeld kan worden voorkomen.

tegel_5