Projectvoorbereiding

De diensten die behoren bij projectvoorbereiding staan hiërarchisch gezien onder beleid en kenmerken zich door een praktisch karakter. Met regelmaat blijkt dat na het maken van de verdiepingsslag in de uitwerking van planvorming onduidelijkheden opduiken met betrekking tot de haalbaarheid van bijvoorbeeld de sortimentskeuze, groeiplaatsinrichting.

Met betrekking tot de uitvoering van projecten zijn de quickscan flora en fauna en het opstellen van een boombeschermingsplan steeds meer gevraagde diensten om vertraging in de tijdsplanning te voorkomen.

tegel_3