Haalbaarheidsstudie

Omdat niet iedere landschapsarchitect of ontwerper affiniteit heeft met de combinatie groen en groeiplaatsen is de haalbaarheidsstudie of voorzorg een handzaam instrument waarmee planvorming kan worden getoetst.

De centrale vraag bij dit soort vraagstukken is of de keuze van het groen in het ontwerp of inrichtingsplan succesvol zal aanslaan en kan volgroeien. Afhankelijk van de situatie vindt een veldbezoek plaats of kan het bureau worden bedekt met de rol schetspapier.

Het doel van deze dienst is het in kaart brengen van de te verwachten knelpunten die afzonderlijk worden gewaardeerd. Vervolgens kan vrij eenvoudig de vertaalslag worden gemaakt naar een verdiepingsslag in het ontwerp om zo tot succesvolle planvorming te komen.

tegel_3