Boombeschermingsplan

Het voortbestaan van bomen is vaak in het geding bij werkzaamheden in het kader van herontwikkeling. Ondanks dat er in bestekken steeds meer voorwaarden worden gesteld ter bescherming van te handhaven bomen (ter voorkoming van schade) gaan in de praktijk vaak zaken mis.

Terra Nostra kan voorafgaand aan de werkzaamheden een boombeschermingsplan opstellen en aangeven waar de knelpunten liggen met betrekking tot de uitvoering. De daadwerkelijke begeleiding kan eveneens worden verzorgd.

tegel_3