Overige diensten

Onder overige diensten vallen de diensten die niet direct gerelateerd zijn aan beleid, ontwerp, projectvoorbereiding, beheer of uitvoeringsbegeleiding. Het gaat hierbij om de kennisbundel, detachering of second opinion, die ongeacht de hiërarchie van projecten worden aangeboden.

tegel_6