Kennisbundel

Bij een kennisbundel wordt een aantal uren ingekocht waarna, op afroep, een adviseur ter beschikking wordt gesteld voor de gewenste tijdsduur of opdracht. Een kennisbundel kan gebruikt worden als er hulp nodig is op het gebied van bomen en aanverwante zaken waarvan de expertise ontbreekt.

Een voorbeeld is het opzetten en invulling geven aan de zorgplicht van bomen. Welke gegevens zijn noodzakelijk en wat is een structurele en praktische werkwijze? Het begeleiden van medewerkers om vakmatige ondersteuning te bieden behoort ook tot de opties.

tegel_6