Sortimentskeuze

Het juiste boomsortiment op de juiste plek. Het klinkt logisch, maar een verkeerde sortimentskeuze zal in bijna alle gevallen resulteren in het niet bereiken van het eindbeeld. Zo kan het zijn dat een beplanting niet kan volgroeien omdat boomsoorten zich niet kunnen aanpassen aan de groeiplaatsomstandigheden. Een verkeerde sortimentskeuze kan er ook toe leiden dat de sierwaarde of de habitus niet gewaardeerd wordt, of afbreuk doet aan het woongenot of de stedenbouwkundige uitgangspunten. Daarnaast spelen er de beheertechnische aspecten als wortelopdruk en bomen op een te korte afstand van gevels die de begroting van het onderhoud onnodig drukken.

Het belangrijkste aspect bij het opstellen of beoordelen van een beplantingsplan is welk doel en of functie is beoogd voor de afzonderlijke beplantingselementen. Daarnaast wordt rekening gehouden met klimaatverandering, de verschuiving van klimaatzones, waardoor een breder sortiment ter beschikking komt. Om grootschalige uitval of onkosten door ziekten en plagen te beperken zal doorgaans worden ingezet op meer variatie in boomsoorten en cultivars.

tegel_2