Ontwerp

Planvorming met betrekking tot ontwerp bestaat uit 3 delen; haalbaarheidsstudie/ voorzorg, sortimentskeuze en groeiplaatsinrichting.

Door kennis te nemen van de actuele situatie wordt duidelijk wat de huidige kwaliteit is van bestaande en toekomstige groeiplaatsen van bomen. Op basis van deze gegevens kan vrij eenvoudig een vertaalslag worden gemaakt welk sortiment heeft meest geschikt is voor toepassing. Daarnaast met welke inrichtingsmaatregelen het sortiment kan worden verrijkt. Aanvullende maatregelen kunnen nodig zijn om te voorzien in de vochtbehoefte, nutriëntenhuishouding en benodigde doorwortelbare ruimte om te kunnen volgroeien.

tegel_2