Haalbaarheidsstudie / voorzorg

Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie/ voorzorg komt neer op het in kaart brengen van groeiplaatsomstandigheden van bestaande of toekomstige plantlocaties in de breedste zin.

Op basis van het stedenbouwkundig ontwerp of beplantingsplan wordt beoordeeld in hoeverre het aangegeven sortiment zal kunnen aanslaan en het gewenste eindbeeld zal bereiken. Verder met welke concrete maatregelen een geschikte groeiplaats is te realiseren. Het omschrijven en monitoren van maatregelen om bestaande groeiplaatsen af te schermen gedurende de herinrichting kunnen onderdeel uitmaken van een haalbaarheidsstudie.

tegel_2