Groeiplaatsinrichting

Het geschikt maken van groeiplaatsomstandigheden heeft de laatste jaren meer aandacht gekregen omdat dan het beoogde eindbeeld überhaupt - en binnen afzienbaar tijdsbestek kan worden bereikt. Hierdoor bereiken bomen hun theoretische eindleeftijd naar gelang hun functie waardoor de investering in aanplant en onderhoud gunstig kan worden afgeschreven. Aandachtspunten bij het ontwerp van de groeiplaatsinrichting zijn daarom de vocht-, water- en nutriëntenhuishouding en de hoeveelheid doorwortelbare ruimte.

Op natuurlijke bodems (open grond situatie) is het doorgaans relatief eenvoudig om een geschikte doorwortelbare ruimte te creëren. Bij standplaatsen in de verharding is een hogere inzet vereist omdat een compromis nodig is tussen doorwortelbare ruimte en stabiele fundering om vervorming van verhard oppervlak te voorkomen. Hierbij komen materialen als bomenzand, boomsubstraat, Permavoid units als vervanging van cunet en de Treebox HP om de hoek kijken. Elk materiaal heeft een bandbreedte qua toepassingsgebied, van voetpad tot locaties met een zware verkeersbelasting. Momenteel zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt waarbij ingezet kan worden op de duurzaamheid, de herbruikbaarheid van systemen en waarbij het sturen in processen tot een minimum kan worden beperkt.

tegel_2