Monumentale/ waardevolle bomen

Bomen doen er over het algemeen meer dan 50 jaar over voordat ze zijn volgroeid. Oudere bomen zijn relatief zeldzaam en daardoor een kostbaar bezit in de stedelijke omgeving. Het beeldbepalend karakter, herdenkingsboom of cultuurhistorische waarde zijn hierbij te definiëren criteria om te bepalen of bomen hieraan voldoen. De criteria voor beoordeling kan worden aangeleverd of opgesteld waarna de inventarisatie kan plaatsvinden.

Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever worden naast de waardevolle en/of monumentale bomen op openbaar terrein ook particuliere bomen geselecteerd. Door de digitale verwerking kunnen op eenvoudige wijze de locaties en de actuele kwaliteit van de individuele bomen worden gevisualiseerd.

De inventarisatie wordt doorgaans uitgevoerd naar aanleiding van te wijzigen beleid met betrekking tot de kapvergunning of omgevingsvergunning. Een andere situatie is het actualiseren van het register van monumentale en/of waardevolle bomen.

tegel_1