Boombeleidsplan

Een boombeleidsplan kan worden omschreven als een richtinggevend mechanisme waarin voor een langere periode de kaders zijn omschreven voor het alledaagse beheer van bomen. Naast een oriëntatie waarin het vertrekpunt, randvoorwaarden en uitgangspunten zijn omschreven, wordt invulling gegeven aan onderwerpen als:

  • De waarde en het belang van bomen in de leefomgeving in het betreffende projectgebied.
  • De actuele hiërarchie van boomstructuren. Daarnaast de locaties waar aanpassing of herontwikkeling is gewenst om de stedenbouwkundige uitgangspunten te versterken.
  • De behandeling van kapaanvragen, toetsing aan weigeringsgronden en eventuele compensatie. Hierbij kan in het opstellen van een model groene kaart en/of een register van monumentale & waardevolle bomen worden voorzien.
  • De wijze waarop kan worden omgegaan met klachten, overlast, schades en aantastingen.
  • Het opstellen van richtlijnen voor bomen die worden geïntegreerd in projectlocaties.
tegel_1