Beleid

Onder de noemer beleid valt zowel het opstellen van een boombeleidsplan als de evaluatie en herziening van bestaand beleid. De diensten met een beleidsmatig karakter zijn de Bomen Effect Analyse (BEA) en het opstellen of actualiseren van het register van waardevolle/ monumentale bomen.

Bij (her)inrichtingen is de Bomen Effect Analyse het juiste instrument om de effecten op de betreffende bomen inzichtelijk te maken, waarna bijvoorbeeld aanpassingen in het ontwerp kunnen worden doorgevoerd. Het opstellen of actualiseren van het register van waardevolle en/of monumentale bomen is veelal gerelateerd aan een wijziging in lokaal beleid betreffende de kapvergunning of omgevingsvergunning.

tegel_1