Taxatie en waardebepaling bomen

Beschadigingen of het niet kunnen handhaven van bomen betekent dat de investering in bomen versneld wordt afgeschreven of per direct teniet wordt gedaan. In Nederland worden daarom bomen getaxeerd vanwege toegebrachte schade door vandalisme of aanrijschade. Een ander doel is het bepalen van de actuele boomwaarde, bijvoorbeeld bij herinrichtingen waarbij bomen niet kunnen worden behouden. Veelal vindt dan herplant plaats ter waarde van de getaxeerde boomwaarde.

Voor het bepalen van de financiële waarde wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen die zijn opgesteld door de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen). In deze richtlijnen zijn drie taxatiemethodieken omschreven, de weergegeven volgorde is conform de vastgestelde hiërarchie:

  • De marktwaarde c.q. handelswaarde Als eerste wordt gekeken of in de betreffende situatie sprake is van een primair economische gebruiksfunctie. Hierbij is te denken aan een boomkwekerij of productiebos. Als deze taxatiemethode niet van toepassing blijkt wordt bepaald of de vervangingswaarde van toepassing is.
  • De vervangingswaarde Deze taxatiemethode is van toepassing als blijkt dat een boom niet meer kan worden gehandhaafd of ongevraagd is verwijderd en door een vergelijkbaar exemplaar is te vervangen. De voorwaarde hierbij is dat een betreffende boom leverbaar is en op de betreffende locatie kan worden geplant en uitgroeien. De vervangingswaarde is opgebouwd uit het leveren en planten van 1 of meerdere bomen, inclusief nazorg en garantie.
  • Het Rekenmodel Boomwaarde NVTB Deze taxatiemethode is van toepassing als een boom (of meerdere bomen) wel gehandhaafd kunnen worden en er geen noodzaak is tot vervanging. De actuele boomwaarde en/of de schade wordt vastgesteld aan de hand van de Richtlijnen NVTB. Het Rekenmodel Boomwaarde is gebaseerd op de theoretische kosten die nodig zijn om de betreffende boom of bomen op dezelfde locatie te vervangen door jonge herplant en onderhoud tot het moment waarop, in vergelijkbare mate, de functie wordt vervuld.
tegel_4