Boominventarisatie

Het inventariseren van een bomenbestand geeft, naast een totaalbeeld, inzicht in de actuele kwaliteit van de individuele bomen. De opdrachtgever levert hiervoor een lijst aan met gegevens die per boom worden opgenomen. Het gaat hierbij om de boomsoort, boomhoogte, conditie, standplaats en onderhoudstoestand etc. Indien gewenst kan in het selecteren van de minimaal benodigde gegevens worden geadviseerd om een goede vertaalslag te kunnen maken naar bijvoorbeeld een snoeibestek.

De boomgegevens worden digitaal vastgelegd met behulp van een Toughbook of met ter beschikking gestelde apparatuur in combinatie met GIS-software. Bij een nul-meting wordt de locatie van de boom zo nauwkeurig mogelijk ‘ingeprikt’, doorgaans geassisteerd door een hand-gps. Een tot op de centimeter nauwkeurige inmeting van bomen behoort tot de opties.

Uit de opgenomen gegevens is aan de hand van selecties en kaartmateriaal eenvoudig te herleiden waar, qua sortiment, de grootste variatie aanwezig is. Op het gebied van beheer wordt duidelijk waar knelpunten liggen of waar deze zijn te verwachten. Hierbij is te denken aan veroudering van het bomenbestand, gevoeligheid met betrekking tot wortelopdruk, aantastingen en achterstallig onderhoud.

tegel_4