Beheer

De diensten onder de noemer beheer zijn gerelateerd aan alledaagse vraagstukken voor de middellange en korte termijn. Het gaat hierbij om het opstellen van een boombeheerplan, of de evaluatie en actualisatie hiervan. De basis hiervoor is een inventarisatie en/of boomveiligheidsinspectie (VTA) van het bomenbestand.

Boomtechnische onderzoeken en taxaties van schades of actuele boomwaarde zijn doorgaans gerelateerd aan de korte termijn. Het boomtechnisch onderzoek is de overkoepelende naam voor een groeiplaatsonderzoek, stabiliteitsonderzoek (trekproef), breukvastheidsonderzoek of verplantbaarheidsonderzoek. Los hiervan staan de specifieke vraagstukken betreffende bijvoorbeeld ziekten en plagen.

tegel_4