Home - Terra Nostra

Terra Nostra, kennisatelier voor boom en bodem, is uw betrouwbare kennispartner voor alles wat met bomen te maken heeft. Terra Nostra is een adviesbureau waar mensen werken met een grote ‘drive’ voor bomen. Mensen die hun kennis ontlenen aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten én aan 40 jaar praktijkervaring. Mensen die de koppeling kunnen leggen tussen boom en bodem.

Deze sterke vakinhoudelijke en ervaringsgerichte insteek vindt u terug in ons advies. En in het feit dat wij maatwerk kunnen leveren voor complexe, afwijkende vraagstukken op het gebied van bomen.

Op verschillende niveaus biedt Terra Nostra diensten en producten aan die een bijdrage leveren aan efficiënt en succesvol boombeheer. Deze diensten zijn onderverdeeld in 6 hoofdgroepen: beleid, ontwerp, projectvoorbereiding, beheer, uitvoeringsbegeleiding en overige diensten. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.